Az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport elkészítette az új Nemzeti alaptantervet megalapozó javaslatát, melyet az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport honlapjáról (https://www.oktatas2030.hu/) tölthetnek le.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöksége úgy döntött, hogy internetes fórumon gyűjti össze a fizikatanárok, fizikusok gondolatait a tervezettel kapcsolatban.

Előzetes tájékozódás alapján a Társulat vezetőségének a NAT-tal kapcsolatos fő javaslatai:

– kapjon a fizika +1 órát, és ezek a 9-11. osztályban 2+2+2 módon legyenek leosztva;

– kerüljön bevezetésre a kötelező természettudományi érettségi, és ennek tárgyalása kapcsolódjék össze a NAT-éval;

– adja meg a NAT a fakultációs tárgyak főbb vonalait is;

– a science típusú oktatás kerüljön le a napirendről, hiszen természettudomány tanár egy sincs (fizikatanárok pedig folyamatosan végeznek).

Megkeresésünkre Juhász András (ELTE Fizikai Intézet Általános Fizika Tanszék) vállalta, hogy megfogalmaz egy-egy gondolatébresztőt.

A fentiekkel szeretnénk elindítani egy a megújított NAT-tal foglalkozó, reményeink szerint széles körűvé váló szakmai diszkussziót.

A vélemények beérkezését és feldolgozását követően 2018. október 19-én (péntek) délután 14:00 órára az ELTE-n, a  egy vitafórumot hirdetünk meg, amelyre meghívjuk a NAT készítőit, hogy mondjanak pár szót a koncepcióról. A fizika- és a kémiatanárok aktív részvételére is számítunk.

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem északi épülettömb 0.81-es Ortvay-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A).