Ön bizonyára naponta tájékozódik ezen az oldalon a fizika hazai és nemzetközi eseményeiről, olvassa a Fizikai Szemlét, részt vesz évente a tanári ankéton vagy a három évente megrendezésre kerülő Magyar Fizikus Vándorgyűlésen. Az Eötvös Társulatot szakértői fórumokon képviselő kollégáktól értesül a fizikaoktatás helyzetének javítására tett erőfeszítéseinkről, ők továbbítják a döntéshozóknak az Ön iskolai tapasztalatait. A területi csoportok valamelyikének tagjaként rendszeresen kínál régiója érdeklődő közönségének a fizika legújabb eredményeiről szóló bemutatókat. Évente egyszer pedig közös erőfeszítéssel az egész országot igyekszünk ráébreszteni, hogy  “A fizika mindenkié”!

E lista láttán nyilván Ön is egyetért velünk abban, hogy az Eötvös Társulat tevékenysége nemcsak a fizikusoknak és fizikatanároknak, de az egész országnak nélkülözhetetlen érték.

Társulatunk működési biztonsága az intézményes szponzorálás fokozódó bizonytalansága miatt egyre nagyobb mértékben függ tagjaink anyagi támogatásától. Hisszük, hogy minden tagunk már rendezte éves tagdíját. Sokan szerény mértékben túl is fizetik annak összegét. Bizonyára lesznek még, akik néhány ezer forint többletet is felajánlanak ügyünknek.

Kérjük, hogy minden más nemes célt megelőzve, gondoljanak adójuk 1%-ának felajánlásakor a 132 éves Eötvös Loránd Fizikai Társulatra!

Az ELFT egykori és jelenlegi elnökei: Marx György†, Csikai Gyula†, Gyulai József †, Kroó Norbert, Patkós András, Sólyom Jenő, Ormos Pál

Adószámunk: 19815644-2-43

Önkéntes adományok utalására számlaszámunk: 10200830-32310274-00000000 (K&H Bank)


TÁJÉKOZTATÓ AZ SZJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁRÓL

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 %-áról?

A rendelkezés május 20-áig nyújtható be. A határidő jogvesztő, vagyis ha határidőn túl nyújtja be a nyilatkozatot, akkor a rendelkezése érvénytelen lesz és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

Ügyfélkapu-regisztráció nélkül

A jogszabály lehetőséget biztosít arra is, hogy a magánszemély postán nyújtsa be rendelkező nyilatkozatát.

A rendelkezés május 20-ig papíralapon benyújtható az ÁNYK kitöltőprogrammal készített 22SZJA jelű személyijövedelemadó-bevallás részeként (22SZJA-EGYSZA lapjának kitöltésével), illetve az ÁNYK kitöltőprogrammal készített 22EGYSZA jelű nyomtatványon lezárt borítékban, továbbá a felsoroltaktól függetlenül a 22EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, lezárt borítékban.

Ügyfélkapu használatával

Az online felületre – az ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval történő bejelentkezést követően külön csempére („1+1%-os rendelkező nyilatkozat”) kattintva lehet az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatot is megtenni. A webes kitöltőprogram két úton érhető el:

  1. A NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu)

Az SZJA feliratra kattintás után, az e-SZJA ikon kiválasztásával a „Belépés”-re kattintva a rendszer a magyarorszag.hu-ra irányítja át. Az ügyfélkapus felhasználónév és jelszó megadása után lehetősége nyílik a bevallási tervezet megtekintésére, módosítására, és az 1+1% felajánlásáról is nyilatkozhat.

  1. A www.magyarorszag.hu-n keresztül

Az ügyfélkapus belépés után a baloldalon található eSZJA portálra kattintás után a bevallási tervezetet megtekintheti, módosíthatja, és az 1+1% felajánlásáról is nyilatkozhat.