Társulati érmek, kitüntetések:

 1. Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érmet adományozhat a Társulat annak a tagnak, aki a fizika területén, hosszú időn keresztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy oktatási tevékenységével, valamint a társulatban kifejtett munkásságával kiemelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez.
 2. A Társulat Prométheusz éremmel -“A fizikai gondolkodás terjesztéséért”- tüntetheti ki azt, aki a fizikai műveltség terjesztéséhez országos hatással hozzájárult.
 3. A Társulat Eötvös Plakett elnevezésű emléktárgyat adományozhat annak a társulati tagnak, aki hosszú időn keresztül aktív társadalmi munkával járul hozzá a Társulat egészének vagy valamelyik csoportjának, szakcsoportjának eredményes működéséhez; olyan személynek, aki társadalmi munkában, vagy egyéb módon rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat célkitűzéseinek megvalósításához; neves külföldi vendégének a Társulat valamely rendezvényén tartott előadása alkalmából.

Tudományos díjak:

A Társulat kimagasló tudományos kutatási eredmények, vagy ilyenek sikeres alkalmazásai elismeréseként az alábbi díjakat adományozhatja, évente összesen legfeljebb hatot:

 1. Bozóky László-díjat annak, aki a sugárfizika és a környezettudomány területén kimagasló eredményt ért el
 2. Bródy Imre-díjat annak, aki a fizika alkalmazásának területén kimagasló eredmény ért el
 3. Budó Ágoston-díjat annak, aki az optika, molekulafizika vagy a kísérleti fizika területén kimagasló eredményt ért el
 4. Detre László-díjat annak, aki a csillagászatban, valamint bolygónkkal és annak kozmikus környezetével foglalkozó fizikai kutatások területén kimagasló eredményt ért el
 5. Gombás Pál-díjat annak, aki az alkalmazott kvantumelmélet kutatása területén kimagasló eredményt ért el
 6. Gyulai Zoltán-díjat annak, aki a szilárdtest-fizika területén kimagasló kutatási eredményt ért el
 7. Jánossy Lajos-díjat annak, aki az elméleti és kísérleti kutatások területén kimagasló eredményt ért el
 8. Novobátzky Károly-díjat annak, aki az elméleti fizikai kutatások területén kimagasló eredményt ért el
 9. Schmid Rezső-díjat annak, aki az anyag szerkezetének kutatása területén kimagasló eredményt ért el
 10. Selényi Pál-díjat annak, aki a kísérleti kutatás területén kimagasló eredményt ért el
 11. Szalay Sándor-díjat annak, aki az atom-vagy atommag-fizikában, illetve ezek interdiszciplináris alkalmazási területén kimagasló eredményt ért el
 12. Szigeti György-díjat annak, aki a lumineszcencia- és félvezető-kutatások gyakorlati alkalmazásában kimagasló eredményt ért el

Oktatási és ismeretterjesztési díjak:

 1. Marx György Felsőoktatási díj adományozható a fizika felsőfokú (egyetemi és főiskolai) oktatásában és a tanárképzésben sok évtizedes kiemelkedő alkotó- és nevelőmunkáért.
 2. Mikola Sándor-díj A közoktatásban tevékenykedő fizikatanárok munkájának elismerését szolgáló Mikola Sándor-díj adományozható azoknak a fizikatanároknak, akik különösen a kísérletes fizikaoktatás, valamint a tehetséggondozás területén értek el kiemelkedő eredményeket. A díjból évente kettő adományozható.
 3. Fizikai Szemle nívódíj
 4. Vándorplakett