Összeállítás a Mathematikai és Physikai Társulat 1945 előtt elhunyt alapító tagjairól,
akiknek sírja (sírköve) a Kerepesi temetőben még megtalálható.
Jelölések: parcella – sor – sírhely. B, J: bal ill. jobb oldali kriptasor. Á: árkádsor

1. Fizikusok, fizikatanárok

Abt Antal (1828-1902) 17/1 – 1 – 47 Kolozsvár, egyetemi tanár
Schmidt Ágoston (1845-1902) B. 155 Bp., piarista tanár, a Társulat alelnöke
Eötvös Loránd (1848-1919) 10/1 – 1 – 9 MTA elnök, a Társulat elnöke
Schuller Alajos (1845-1920) 34 – 14 – 3 MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár
Kacsóh Pongrác  (1873-1923) 10 – 1 – 61 Kecskemét, gimn. igazgató
Szily Kálmán (1838-1924) 17/2 – 1 – 21 MTA főtitkár, Bp., műegyetemi tanár
Bartoniek Géza (1854-1930) 35 – 1 – 56 Bp., az Eötvös Collegium igazgatója
Hahóthy Sándor (1850-1930) 40 – 1 – 1 Bp., leánygimn. ig., tankönyvíró
Fröhlich Izidor (1853-1931) 46 – 1 – 9 MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár
Klupathy Jenő (1861-1931) 35 – 2 – 46 MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár
Kövesligethy Radó (1862-1934) 48/1 – 1 – 72 MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár
Tangl Károly (1869-1940) 41/1 – 1 – 34 MTA osztályelnök, Bp., egyetemi tanár

2. Csillagászok

Kondor Gusztáv (1825-1897) J.171 MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár
Harkányi Béla (1869-1932) 29/1 – 1 – 24 MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár
Tass Antal (1876-1937) 34 – 12 – 9 Bp., a Csill. Obsz. létrehozója, igazgatója

3. Matematikusok, matematika tanárok

Kőnig Gyula (1849-1913) 10/1 – 1 – 12 MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár
Tötössy Béla (1854-1923) 53 – 1 – 50 MTA l.tag, Bp., műegyetemi tanár
Kopp Lajos (1860-1928) 34 – 2 – 105 Bp., versenyző nevelő tankerületi főig.
Grosschmid Lajos (1886-1940) 41 – 1 – 36 Bp., műegyetemi tanár
Kőnig Dénes (1884-1944) 10/1 – 1 – 12 Bp., kut.int. tanár, társulati mat. titk.

4. Kémikusok, kémia tanárok

Than Károly (1834-1908) Á; bal 9 MTA másodelnök, Bp., egyetemi tanár
Wartha Vince (1844-1914) 34 – 11 – 12 MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár
Fabinyi Rudolf (1849-1920) 38 – 5 – 57 MTA r.tag, Kolozsvár, egyetemi tanár
Buchböck Gusztáv (1869-1935) 34 – 1 – 91 MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár
Ilosvay Lajos (1851-1936) 48/2 – 1 – 5 MTA másodelnök, Bp., műegyetemi tan.
Winkler Lajos (1863-1939) J. 569 MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár
Bugarszky István (1868-1941) 50/1 – 1 – 18 MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár

5. Orvosok, biológusok

Plósz Pál (1844-1902) 29/2 – 2 – 2 MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár
Iszlay József (1840-1903) 29/2 – 1 – 19 Bp., fogorvos, egyetemi tanár
Klug Nándor (1845-1909) 36/2 – 2 – 1 MTA r.tag, Kolozsvár, Bp., egyetemi t.
Thanhoffer Lajos (1843-1909) J. 406 MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár
Dirner Gusztáv (1855-1912) 18 – 1 – 17 Bp., szülész, a Bábaképző Int. ig.-ja

6. Mérnökök, mérnök tanárok

Schmidt Sándor (1855-1904) 29/2 – 3 – 8 MTA l.tag, Bp., műegyetemi tanár
Hegedűs Károly (1849-1925) 45 – 1 – 108 Bp., áll. iparisk. megszervezője, ig.-ja
Edvi Illés Aladár (1858-1927) 11 – 1 – 28 Bp., felsőiparisk. korszerűsítíje, ig.-ja
Bláthy Ottó Titusz (1860-1939) 34 – 1 – 45 MTA t.tag, Bp., vill. műsz. feltaláló

7. Vállalkozók, gyárosok

Kilián Frigyes (1833-1907) Á; jobb 9 Bp., könyvkiadó
Hopp Ferenc (1833-1919) 38 – 1 – 118 Bp., tanszergyártó (Calderoni)

8. Építészek

Steindl Imre (1839-1902) B. 221 MTA l.tag, Bp., műegyetemi tanár
Czigler Győző (1850-1905) 28 – díszsor – 10 Bp., műegyetemi tanár
Pecz Samu (1854-1922) B. 567 Bp., műegyetemi tanár
Hauszmann Alajos (1847-1926) 10/1 – 1 – 4 MTA t.tag, Bp., műegyetemi tanár
Czakó Adolf (1860-1942) 11 – 5 – 9 Bp., műegyetemi tanár

Nem társulati tagok, de emléküket kegyelettel őrizzük:

Ganz Ábrahám (1814-1867) J.191/193 Buda, gyáralapító
Mechwart András (1834-1907) J.560 Bp., a Ganz gyár vezérigazgatója
Kandó Kálmán (1869-1931) 30/2 – 1 – 16 Bp., mérnök, feltaláló (vill. vontatás)
Puskás Tivadar (1844-1893) 34/1 – 2 – 2 Bp., feltaláló (telefonközp., hírmondó)
Puskás Ferenc (1848-1884) B.339 Bp., telefonközpont építő
Greguss Gyula (1829-1869) 18 – 2 – 4 MTA l.tag, Bp., fizikus
Sztoczek József (1819-1890) 34/2 – 2 – 6 MTA alelnök, Bp., műegyetemi tanár
Szabó József (1822-1894) 48/1 – 3 – 35 MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár
Krenner József (1839-1920) 38 – 4 – 9 MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár
Hankó Vilmos (1854-1923) 34 – 5 – 37 MTA l.tag, Bp., gimn. kémia tanár
Alpár Ignác (1855-1928) Á; jobb k.12 Bp., építész

1945 után elhunytak:

Fizikusok:

Novobátzky Károly (1884-1967) 30/2 – 1 – 16 MTA r.tag, Bp. gimn. és egyet. tanár
Jánossy Lajos (1912-1978) 34/2 – 1 – 32 MTA alelnök, Bp., egyetemi tanár
Kónya Albert (1917-1988) 27 – MTA 12 MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár
Kovács István (1913-1996) 27 – MTA 21 MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár
Kiss Dezső (1929-2001) 27 – MTA 28 MTA r.tag, Bp., a Társulat elnöke
Szilárd Leó (1898-1964) 27 – MTA 23 atomfizikus (USA)
Kürti Miklós (1908-1998) 27 – MTA 24 atomfizikus (U.K.)
Hevesy György (1885-1966) 27 – MTA 25 atomfizikus (Európa)

Csillagászok:

Róka Gedeon (1906-1974) 45 – 1 – 45 Bp., tud. kutató, ismeretterjesztő
Marik Miklós (1936-1998) 42 új rész Bp., egyetemi docens

Matematikusok:

Riesz Frigyes (1880-1956) 34/2 – 1 – 6 MTA r.tag, Szeged, Bp., egyetemi tanár
Fejér Lipót (1880-1959) 34/2 – 1 – 5 MTA r.tag, Bp., egyetemi tanár
Egerváry Jenő (1891-1958) 34/2 – 2 – 10 MTA r.tag, Bp., műegyetemi tanár
Jordán Károly (1871-1959) B. 24 MTA l.tag, Bp., egyetemi tanár
Rédei László (1900-1980) 27 – MTA 1 MTA r.tag, Szeged, egyetemi tanár

Mérnök:

Tihanyi Kálmán (1897-1947) 34 – 6 – 40 feltaláló (ikonoszkóp töltéstároló elve)

Összeállította: Radnai Gyula, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke
Budapest, 2003. március 15.