Az ELFT 2014. évi Küldöttközgyűlése az Alapszabály 11.§ (8) bekezdésében meghatározott jogkörénél
fogva a Társulat szakcsoportjai számára a következő szakosztályokat hozta létre:

 • Atomfizikai és Kvantumelektronikai Szakosztály
  szakcsoport: Atomfizikai és Kvantum-elektronikai Szakcsoport
 • Csillagászati és Asztrofizikai Szakosztály
  szakcsoport: Csillagászati Szakcsoport
 • Fizikaoktatási Szakosztály
  szakcsoportok: Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport, Középiskolai Oktatási Szakcsoport
 • Fizikatörténeti Szakosztály
  szakcsoport: Fizikatörténeti Szakcsoport
 • Kondenzáltanyag-fizikai Szakosztály
  szakcsoportok: Anyagtudományi Szakcsoport, Diffrakciós Szakcsoport, Neutron-szinkrotron Szakcsoport, Szilárdtest-fizikai Szakcsoport, Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoport
 • Sugárvédelmi Szakosztály
 • Magfizikai Szakosztály
  szakcsoport: Magfizikai Szakcsoport
 • Részecskefizikai Szakosztály
  szakcsoport: Részecskefizikai Szakcsoport
 • Statisztikus és Nemlineáris Fizikai Szakosztály
  szakcsoportok: Statisztikus Fizikai Szakcsoport, Termodinamika Szakcsoport

Az ELFT Elnökség ajánlása a szakcsoportok szakosztályokhoz történő csatlakozására (2014. május)