MEGHÍVÓ

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Rendkívüli Küldöttgyűlésére

2018. november 9. péntek 15:00 órára

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem északi épülettömb

(Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/A.)

A Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívása azért vált szükségessé, mert bírósági végzést kaptunk, miszerint az Alapszabály két pontját módosítani kell, hogy összhangban legyen a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Ectv.) előírásaival.
Ha a Rendkívüli Küldöttgyűlés a meghirdetett időpontban nem lenne határozatképes, akkor 15:30-ra ismét összehívjuk.
Az ily módon ismételten összehívott Rendkívüli Küldöttgyűlés határozatképes, tekintet nélkül a megjelent küldöttek létszámára.


Az ELFT Elnöksége a következő napirendi pontokat javasolja a Rendkívüli Küldöttgyűlésnek:

1. A napirend elfogadása
2. A Szavazatszámláló Bizottság és a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése
3. Javaslattétel az Alapszabály módosítására a Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően
4. Szavazás a napirend 3. pontjáról és a szavazás eredményének kihirdetése
5. Fórum a Társulat szerkezeti felépítéséről
6. Zárszó