Küldöttközgyűlés 2009

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ez évi Küldöttközgyűlését

2009. május 23-án, szombaton 10.00 órai kezdettel tartja.

Napirend előtti előadás: “Kvazárok a távoli világegyetemben”
Előadó: Frey Sándor főtanácsos, FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

Az előadást követően Sólyom Jenő, a Társulat elnöke köszöntötte a küldötteket, a meghívottakat, az elnökséget, valamint a Társulat érdeklődő tagjait. Megemlékezett az Eötvös Loránd Fizikai Társulat jogelődje a Magyar Fizikusok Egyesülete megalakulásának 60. évfordulójáról és ez alkalommal köszöntötte az Elnökség levelével külön meghívott és megjelent 50 évnél régebben belépett Társulati tagokat. A Társulat elnöksége az év folyamán foglalkozott a természettudományos oktatás helyzetével, az Oktatási és Kulturális Minisztérium felé előterjesztette ezzel kapcsolatos állásfoglalását. Az Elnök erről a tevékenységről tájékoztatta a megjelent küldötteket.

Az elnöki megnyitóban kiemelt témák:

 • Nemzetközi kapcsolatok, EPS, CERN
 • Hazai kapcsolatok: MTA, OKM
 • Szakcsoportok tevékenysége
 • Teller Ede születésének 100 éves centenáriumi ünnepsége (2008. január)
 • Marx György emlékülés (2009. május, MTA)

Az alábbiakban olvasható a közgyűlés napirendje:

  1. Elnöki megnyitó
   Megemlékezés a Magyar Fizikusok Egyesülete megalakulásának 60. évfordulójáról
  2. A Szavazatszámláló bizottság felkérése
  3. Főtitkári beszámoló
   1. A Társulat 2008. évi közhasznúsági jelentése
   2. A Társulat 2009. évi költségvetése
   3. Határozati javaslat
  4. A Felügyelő Bizottság felkérése
  5. Javaslat az Alapszabály módosítására
  6. Vita és szavazás a napirend 3.-4. pontjaival kapcsolatban
  7. A jelölőbizottság előterjesztése új tisztségviselők megválasztására
  8. Vita és választás
  9. A Társulat díjainak kiosztása
  10. Zárszó