Küldöttközgyűlés 2016.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ez évi Küldöttközgyűlését

2016. május 14-én, szombaton 10.00 órai kezdettel tartja
az
Eötvös Loránd Tudományegyetem északi épülettömb (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A)
083. Eötvös-teremében

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A vitákban a Társulat tagjai részt vehetnek, felszólalhatnak, de a szavazásban csak a területi és szakcsoportok által megválasztott, küldöttigazolvánnyal rendelkező küldöttek vehetnek részt. A küldöttek a küldöttigazolványukat hozzák magukkal és azt a regisztrációnál mutassák be!

Ha a küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem lenne határozatképes, akkor 10:30-ra ismét összehívjuk, és a küldöttközgyűlés a napirend előtti szakmai előadás után kezdi meg a munkáját. Az ily módon ismételten összehívott küldöttközgyűlés határozatképes, tekintet nélkül a megjelent küldöttek létszámára.
A Küldöttközgyűlés hagyományosan napirend előtti szakmai előadással kezdődik 10:00 órakor.
Trócsányi Zoltán professzor
Debreceni Egyetem
Neutrínó-oszcilláció
címmel tart előadást

Az ELFT Elnöksége a következő napirendi pontokat javasolja a Küldöttközgyűlésnek:
 1.  A levezető elnök megnyitója
 2.  A Szavazatszámláló Bizottság felkérése
 3. Főtitkári beszámoló

  3.1 A 2015. évi közhasznúsági jelentés
  3.2 A 2016. évi költségvetés

 1.  A Felügyelő Bizottság jelentése
 2.  Az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására
 3.  Az Elnökség javaslata a Közgyűlés által odaítélhető Társulati Díjakra
 4.  Vita a 3.-6. és nyílt szavazás a 3.-5. napirendi pontokról pontonként
 5. Javaslat a Jelölőbizottság személyi összetételére
 6. Vita a jelölésekről, helyszíni jelölés, nyílt szavazás a szavazólapra kerülő jelöltekről
 7. Szünet és titkos szavazás a Jelölőbizottságba jelöltekről és a Közgyűlés által odaítélhető Társulati Díjakról
 8. A Társulat díjainak kiosztása
 9. A szavazás eredményének kihirdetése
 10.  Zárszó