Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Rendkívüli Küldöttközgyűlése, 2015. január 23.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2015. január 23-án, pénteken 13.00 órai kezdettel tartja Rendkívüli Küldöttközgyűlését az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai épületének (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A, Északi Tömb) 083-as előadótermében (Eötvös-terem).

A Rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívása azért vált szükségessé, mert bírósági végzést kaptunk, miszerint kötelesek vagyunk egy sor korrekciót megtennünk az Alapszabályunkon, azért, hogy az összhangban legyen az új Polgári Törvénykönyv előírásaival.

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A Küldöttközgyűlésen a Társulat bármely tagja felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és szakcsoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal rendelkező küldöttek vehetnek részt.

Amennyiben a Küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor munkáját 13.30-kor kezdi meg. Az ily módon megismételt Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül határozatképes, de a jelen értesítésben szereplő tárgysorozatot nem módosíthatja.


A Társulat Elnöksége a következő tárgysorozatot javasolja:

1. Megnyitó (Sükösd Csaba alelnök)

2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése

3. Javaslattétel a Felügyelő Bizottság kiegészítésére, illetve a Felügyelő Bizottság és a Jelölőbizottság megbízásának megújítására
Előterjesztő: Sólyom Jenő (a Jelölőbizottság elnöke), illetve Kürti Jenő főtitkár

4. Javaslattétel a Társulat székhelyének megváltoztatására (Fő utca –> Ráday utca)
Előterjesztő: Kürti Jenő főtitkár

5. Javaslattétel az Alapszabály módosítására a Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően
Előterjesztő: Kürti Jenő főtitkár

6. Vita és szavazás a napirend 3. – 5. pontjaival kapcsolatban

7. A Társulat működésének megújítása 2015-ben (elképzelések és akciók)
Vitavezető: Patkós András (megválasztott elnök)

8. Egyebek

9. Zárszó