Küldöttközgyűlés 2015

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ez évi Küldöttközgyűlését

2015. május 16-án, szombaton 10.00 órai kezdettel tartja
az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai épületének (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A)
083. előadótermében (Eötvös-terem)

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A Küldöttközgyűlésen a Társulat bármely tagja felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és szakcsoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal rendelkezô küldöttek vehetnek részt.

Ha a küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem lenne határozatképes, akkor 10:30-ra ismét összehívjuk, és a küldöttközgyűlésa napirend előtti szakmai előadás után kezdi meg a munkáját. Az ily módon ismételten összehívott küldöttközgyűlés határozatképes, tekintet nélkül a megjelent küldöttek létszámára

A hagyományos napirend előtti előadást (kezdete 10 óra)
Prof. Nicolaus Stolterfoht
(Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie) az ELFT tiszteletbeli tagja tartja

“Interaction of highly charged ions with metal and insulator surfaces: the fascination of hollow atoms” címmel.
(ELFT székfoglaló előadás)


A Társulat Elnöksége a következő tárgysorozatot javasolja:

 1.  A levezető elnök megnyitója
 2.  A Szavazatszámláló bizottság felkérése
 3.  Főtitkári beszámoló

  3.1 A 2014. évi közhasznúsági jelentés
  3.2 A 2015. évi költségvetés

 1. A Felügyelő Bizottság jelentése
 2. Az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására
 3. Az Elnökség javaslata az ELFT-érem és a Prométheusz-érem
  odaítélésére, valamint a Társulat új tiszteletbeli tagjaira
 4. Vita a 3.-6. és nyílt szavazás a 3.-5. napirendi pontokról pontonként
 5. Az Elnökség visszaadja megbízatását a Küldöttközgyűlésnek
 6. A Jelölőbizottság előterjesztése új tisztségviselők megválasztására
 7. Vita a jelölésekről, helyszíni jelölés, nyílt szavazás a szavazólapra kerülőjelöltekről
 8. Szünet és titkos szavazás az új tisztségviselőkről, valamint
  az ELFT- éremre, Prométheusz-éremre és a tiszteletbeli tagságra jelöltekről
 9. A Társulat díjainak kiosztása
 10. A szavazás eredményének kihirdetése
 11. Zárszó

Kürti Jenő
az ELFT főtitkára