Küldöttközgyűlés 2014

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ez évi Küldöttközgyűlését

2014. május 24-én, szombaton 10.00 órai kezdettel tartja
az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai épületének (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A)
083. előadótermében (Eötvös-terem)

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A Küldöttközgyűlésen a Társulat bármely tagja felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és szakcsoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal rendelkezô küldöttek vehetnek részt.

Amennyiben a Küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor munkáját 10.30-kor, vagy a napirend előtti előadás után kezdi meg. Az ily módon megismételt Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül határozatképes, de a jelen értesítésben szereplő tárgysorozatot nem módosíthatja.

A hagyományos napirend előtti előadást (kezdete 10 óra) Szabó Gábor (SzTE) tartja

“Az ELI és alkalmazásai” címmel.


A Társulat Elnöksége a következő tárgysorozatot javasolja:

  1.  Elnöki megnyitó
  2.  A Szavazatszámláló bizottság felkérése
  3.  Főtitkári beszámoló

3.1 A 2013. évi közhasznúsági jelentés
3.2 A 2014. évi költségvetés
3.3 Divíziók és új szakcsoport
3.4 Stratégia
3.5 Határozati javaslat

  1. A Felügyelő Bizottság jelentése
  2. Vita és szavazás a napirend 3.– 4. pontjaival kapcsolatban
  3. Előterjesztés az új elnök megválasztására
  4. Vita és választás
  5. A Társulat díjainak kiosztása
  6. Zárszó

Kürti Jenő
az ELFT főtitkára