Küldöttközgyűlés 2008

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ez évi Küldöttközgyűlését

2008. május 31-én, szombaton 10.00 órai kezdettel tartja.

Napirend előtt tudományos előadást tart Cserti József,
egyetemi docens „A jövő elektronikája: a spintronika”
címmel.


Az Elnökség a Küldöttközgyűlésnek a következő tárgysorozatot javasolja:

1. Elnöki megnyitó
2. A szavazatszámláló bizottság felkérése
3. Főtitkári beszámoló
A Társulat 2007. évi közhasznúsági jelentése
A Társulat 2008. évi költségvetése
Határozati javaslat
4. A Felügyelő Bizottság jelentése
5. Javaslat az Alapszabály módosítására
6. Vita és szavazás a napirend 3-5. pontjaival kapcsolatban
7. A jelölőbizottság előterjesztése új tisztségviselők megválasztására
8. Vita és választás
9. A Társulat díjainak kiosztása
10. Zárszó