Küldöttközgyűlés 2007

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ez évi Tisztújító Küldöttközgyűlését

2007. május 19-én, szombaton 10.00 órai kezdettel tartja.

Helye: ELTE Fizikai Épület, 1117 Bp. Pázmány P. sétány 1/A. fszt. 0.83. terem
Napirend előtt tudományos előadást tart Hraskó Péter,
a fizikai tud. kandidátusa “A NASA új űrkísérletie a relativitáselmélet ellenőrzésére
címmel.


Az Elnökség a Tisztújító Küldöttközgyűlésnek a következő tárgysorozatot javasolja:
 1. Elnöki megnyitó
 2. A Szavazatszámláló bizottság felkérése
 3. Főtitkári beszámoló
  3.1. A Társulat 2006. évi közhasznúsági jelentése
  3.2. A Társulat 2007. évi költségvetése
 4. A Felügyelő Bizottság jelentése
 5. Vita és szavazás a napirend 3.-4. pontjaival kapcsolatban
 6. A Jelölőbizottság előterjesztése az Elnökség és a Felügyelő Bizottság megválasztására
 7. Javaslat tiszteleti tag megválasztására
 8. Vita és választás
 9. A Társulat díjainak kiosztása
 10. Zárszó