Ön bizonyára naponta tájékozódik ezen az oldalon a fizika hazai és nemzetközi eseményeiről, olvassa a Fizikai Szemlét, részt vesz évente a tanári ankéton vagy éppen előadással készül az idei Magyar Fizikus Vándorgyűlésre. Az Eötvös Társulatot szakértői fórumokon képviselő kollégáktól értesül a fizikaoktatás helyzetének javítására tett erőfeszítéseinkről, ők továbbítják a döntéshozóknak az Ön iskolai tapasztalatait. A területi csoportok valamelyikének tagjaként rendszeresen kínál régiója érdeklődő közönségének a fizika legújabb eredményeiről szóló bemutatókat. Évente egyszer pedig közös erőfeszítéssel az egész országot igyekszünk ráébreszteni, hogy  “A fizika mindenkié”!

E lista láttán nyilván Ön is egyetért velünk abban, hogy az Eötvös Társulat tevékenysége nemcsak a fizikusoknak és fizikatanároknak, de az egész országnak nélkülözhetetlen érték.

Társulatunk működési biztonsága az intézményes szponzorálás fokozódó bizonytalansága miatt egyre nagyobb mértékben függ tagjaink anyagi támogatásától. Hisszük, hogy minden tagunk már rendezte éves tagdíját. Sokan szerény mértékben túl is fizetik annak összegét. Bizonyára lesznek még, akik néhány ezer forint többletet is felajánlanak ügyünknek.

Kérjük, hogy minden más nemes célt megelőzve, gondoljanak adójuk 1%-ának felajánlásakor a 128 éves Eötvös Loránd Fizikai Társulatra!

Az ELFT egykori és jelenlegi elnökei: Csikai Gyula, Gyulai József, Patkós András, Sólyom Jenő

Adószámunk: 19815644-2-43

Önkéntes adományok utalására számlaszámunk: 10200830-32310274-00000000 (K&H Bank)


TÁJÉKOZTATÓ AZ SZJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁRÓL

A személyi jövedelemadó 1+1 százalékos felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2018-as személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

A rendelkezést benyújthatja:

  • a személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2019. május 20-ig (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).
  • bevallási tervezete online javítása esetén is lehetősége van az elektronikus felületen az szja 1+1 százalékáról rendelkezni.
  • 2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltató továbbra is összegyűjtheti az 1+1 százalékos nyilatkozatokat. Ha a magánszemély a munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 százalékáról, akkor azt legkésőbb 2019. május 10-ig lezárt borítékban leadva teheti meg (a borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).
  • a bevallástól elkülönülten 2019. május 20-ig közvetlenül a NAV-hoz.
  • a 18EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban). A nyomtatvány kitölthető a NAV weboldaláról letölthető program segítségével:

18EGYSZA jelű nyomtatványkitöltő program

  • a 18EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).