Ön bizonyára naponta tájékozódik ezen az oldalon a fizika hazai és nemzetközi eseményeiről, olvassa a Fizikai Szemlét, részt vesz évente a tanári ankéton vagy éppen előadással készül az idei Magyar Fizikus Vándorgyűlésre. Az Eötvös Társulatot szakértői fórumokon képviselő kollégáktól értesül a fizikaoktatás helyzetének javítására tett erőfeszítéseinkről, ők továbbítják a döntéshozóknak az Ön iskolai tapasztalatait. A területi csoportok valamelyikének tagjaként rendszeresen kínál régiója érdeklődő közönségének a fizika legújabb eredményeiről szóló bemutatókat. Évente egyszer pedig közös erőfeszítéssel az egész országot igyekszünk ráébreszteni, hogy  “A fizika mindenkié”!

E lista láttán nyilván Ön is egyetért velünk abban, hogy az Eötvös Társulat tevékenysége nemcsak a fizikusoknak és fizikatanároknak, de az egész országnak nélkülözhetetlen érték.

Társulatunk működési biztonsága az intézményes szponzorálás fokozódó bizonytalansága miatt egyre nagyobb mértékben függ tagjaink anyagi támogatásától. Hisszük, hogy minden tagunk már rendezte éves tagdíját. Sokan szerény mértékben túl is fizetik annak összegét. Bizonyára lesznek még, akik néhány ezer forint többletet is felajánlanak ügyünknek.

Kérjük, hogy minden más nemes célt megelőzve, gondoljanak adójuk 1%-ának felajánlásakor a 129 éves Eötvös Loránd Fizikai Társulatra!

Az ELFT egykori és jelenlegi elnökei: Csikai Gyula, Gyulai József, Kroó Norbert, Patkós András, Sólyom Jenő

Adószámunk: 19815644-2-43

Önkéntes adományok utalására számlaszámunk: 10200830-32310274-00000000 (K&H Bank)


TÁJÉKOZTATÓ AZ SZJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁRÓL

Hogy lehet benyújtani a rendelkezést?

A 19EGYSZA jelű nyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) 2020. május 20-áig tölthető ki.

– Ha rendelkezik „Ügyfélkapuval”, akkor az ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött 19EGYSZA rendelkező nyilatkozatot a NAV részére 2020. május 20-áig.

Nyomtatványkitöltő 19EGYSZA

Papíralapú benyújtás választásakor a kitöltött, kinyomtatott nyomtatványt kell lezárt postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2020. május 20-áig.

A NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető webes kitöltő-, ellenőrző program (WebNYK) segítségével is lehetősége van rendelkezni. A program segít a kedvezményezettek kiválasztásában.

A felajánló magánszemély a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó, lezárt borítékot a NAV ügyfélszolgálatán csak személyesen vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személyen keresztül nyújthatja be. Az ügyfélszolgálaton történő eljárás során elengedhetetlen a személyazonosság ellenőrzése. A postán beküldött rendelkező nyilatkozathoz ugyancsak csatolni kell a szabályszerű meghatalmazást, ha azt nem a felajánló magánszemély küldi meg. Az előbbi két esetben meghatalmazás hiányában a rendelkező nyilatkozat érvénytelen lesz. A meghatalmazás elkészítésében segít a NAV honlapján elérhető eseti meghatalmazáshoz készült minta.

Meddig rendelkezhet?

A 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Tehát csak eddig az időpontig rendelkezhet érvényesen személyi jövedelemadója 1+1%-áról.