Örömmel értesítjük Önöket, hogy Társulatunk kiadásában megjelent a “Hazalátogatott Wigner Jenő” című könyv.

A könyv borítóját és a szerzőket a csatolt képeken láthatják.
Ára 4.500 Ft, ELFT tagok kedvezményes áron juthatnak hozzá, nekik 3.000 Ft.
Vásárlási igényüket az elft@elft.hu e-mail címre tudják leadni.
Személyes átvételre és postázásra is van lehetőség. Személyes átvétel, előre megbeszélt időpontban lehetséges.

Titkárság címe: 1092 Budapest, Ráday utca 18. fsz. 3. 64-es kapucsengő.

 

“Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) elődjét a Mathematikai és Physikai Társulatot 1891-ben Eötvös Loránd (1848-1919) magyar fizikus, feltaláló, politikus, akadémikus, egyetemi tanár alapította abból a célból, hogy hazánk matematikusait és fizikusait összefogja. A II. világháború után e szervezetből a matematikusok a kiváltak, és megalakították a Bolyai János Matematikai Társulatot, a 130 éve alapított Társulat felvette alapítója nevét. Az ELFT közvetlen jogutódként ma is összefogja a fizikát hazánkban művelő kutatókat és fizika-tanárokat, és felvállalta a tehetséggondozás jelentős feladatát is. E célok mentén, az ELFT gondozásában jelent meg a Hazalátogatott Wigner Jenő című mű.

„Ezt a könyvet 42 szerző írta. Olyan oktatók, kutatók, tudós professzorok, nukleáris szakemberek, intézményvezetők, akik Wigner Jenő (aki elsőként ötvözte a magfizikát a technikával az atomenergiatermelés érdekében) hazalátogatása során találkoztak vele, fogadták őt, szervezték programjait, és az archív dokumentumok alapján beszámoltak a találkozás élményeiről.” – olvasható az ajánlott kötet előszavában.

Wigner Jenő (1902-1995) Nobel-díjas magyar-amerikai fizikussal 1976-ban találkozhattak először itthon a tudományos közéletünk képviselői. Budapesten tartott előadást az elméleti fizika, a kvantummechanika és az atomenergia-felhasználás világhírű szakembere. Tudásával, szerénységével mindenkit lenyűgözött, és egyúttal fel is lelkesített. Ezt követően még 1983-ban és 1987-ben látogatott haza. 2017-ben rendezett kétnapos „Wigner 115” logójú konferencián azok emlékeztek vissza e látogatásokra és Wigner Jenő személyére, akik korábbi útjait szervezték, itthon kísérték, találkoztak vele, és akikkel beszélgetett.

E kötetben a szerkesztők összegyűjtötték az e konferencián elhangzott előadások, emlékezések anyagát is. A hazai nukleáris szakma e nívós művel tiszteleg a világ első reaktormérnöke emléke előtt, aki méltó példaképe lehet korunk ifjú kutatóinak és mérnökeinek egyaránt.” 

 Sipos László József ajánlásával