Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ez évi Küldöttközgyűlését

2016. május 14-én, szombaton 10.00 órai kezdettel tartja az Eötvös Loránd Tudományegyetem északi épülettömb (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A) 083. Eötvös-teremében

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A vitákban a Társulat tagjai részt vehetnek, felszólalhatnak, de a szavazásban csak a területi és szakcsoportok által megválasztott, küldöttigazolvánnyal rendelkező küldöttek vehetnek részt. A küldöttek a küldöttigazolványukat hozzák magukkal és azt a regisztrációnál mutassák be!

Ha a küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem lenne határozatképes, akkor 10:30-ra ismét összehívjuk, és a küldöttközgyűlés a napirend előtti szakmai előadás után kezdi meg a munkáját. Az ily módon ismételten összehívott küldöttközgyűlés határozatképes, tekintet nélkül a megjelent küldöttek létszámára.

A Küldöttközgyűlés hagyományosan napirend előtti szakmai előadással kezdődik 10:00 órakor.

Trócsányi Zoltán professzor
Debreceni Egyetem

Neutrínó-oszcilláció

címmel tart előadást

Az ELFT Elnöksége a következő napirendi pontokat javasolja a Küldöttközgyűlésnek:

 • A levezető elnök megnyitója
 • A Szavazatszámláló Bizottság felkérése
 • Főtitkári beszámoló
  • 3.1 A 2015. évi közhasznúsági jelentés
  • 3.2 A 2016. évi költségvetés
 • A Felügyelő Bizottság jelentése
 • Az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására
 • Az Elnökség javaslata a Közgyűlés által odaítélhető Társulati Díjakra
 • Vita a 3.-6. és nyílt szavazás a 3.-5. napirendi pontokról pontonként
 • Javaslat a Jelölőbizottság személyi összetételére
 • Vita a jelölésekről, helyszíni jelölés, nyílt szavazás a szavazólapra kerülő jelöltekről
 • Szünet és titkos szavazás a Jelölőbizottságba jelöltekről és a Közgyűlés által odaítélhető Társulati Díjakról
 • A Társulat díjainak kiosztása
 • A szavazás eredményének kihirdetése
 • Zárszó

Meghívó megtekintése