Életének nyolcvanharmadik évében meghalt Radnai Gyula fizikus, a fizikatanítás és a magyar fizikatörténet kutatásának kiemelkedő személyisége.


Fotó: https://ntk.hu/eletmudij-2020-bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert-dijazottjai/

Dr. Radnai Gyula 1962-ben végzett az ELTE matematika-fizika szakán. 1990-ben szerezte meg az MTA fizikai tudomány kandidátusa címet. 1962 és 1970 között az ELTE Természettudományi Kar Kísérleti Fizika Tanszékén, 1970 és 2006 között pedig az Általános Fizika Tanszékén tanított. 2006 óta az ELTE TTK Anyagfizikai Tanszék munkatársa volt.  Nyugdíjba vonulása után is aktívan részt vett a Tanszék munkájában.

Életében kiemelt szerepet játszott a tehetségkutatás: 1988-tól haláláig vezette a Középiskolai Fizikai és Matematikai Lapok fizika szerkesztőbizottságát, és másfél évtizeden keresztül az Eötvös Loránd-fizikaverseny szervezőbizottságának az elnöke volt.

Munkásságának kiemelkedő része volt a magyar és nemzetközi fizika történetének kutatása. Számtalan mindannyiunk részére lebilincselő előadásban és a Fizikai Szemlében megjelent cikkben mutatta be a fizika kiemelkedő személyeinek életét és munkásságát, belehelyezve azt az akkori kor körülményeibe.

Emlékét megőrizzük