Az Európai Fizikai Társaság (European Physical Society) eljuttatta Társaságunkhoz, mint az EPS tagtársaságához az EPS Végrehajtó Bizottságának állásfoglalását Ukrajna Oroszország általi megtámadásával kapcsolatban. Az állásfoglalás elítéli az orosz agressziót, kiemelvén annak pusztító hatását az élet minden területére, beleértve a szólás és a gondolatok áramlásának szabadságát, amely a tudomány művelésének alapja.

Az EPS tehát kifejezi szolidaritását tagtársaságával, az Ukrán Fizikai Társasággal. Egyúttal támogatásáról biztosítja az orosz fizikusokat, akiknek tevékenységét hasonlóképpen megbénítja a jelenlegi helyzet.

Az ukrán és orosz fizikusok iránti szolidaritás kifejezéseként az EPS felfüggeszt minden olyan tevékenységet, amelynek támogatásában részt vesz az orosz állam. Esetleges további lépésekről az EPS Tanácsának legközelebbi ülésén, 2022. júniusában terveznek egyeztetni.

Az állásfoglalás az alábbi linken érhető el:

EPS elnök állásfoglalása

 

Budapest, 2022. március 10.

Ormos Pál
elnök
Eötvös Loránd Fizikai Társulat