Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnökségének nyilatkozata a közoktatásról

 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alapdokumentumokban meghatározott célja a fizikával kapcsolatos ismeretek szélesítése és a magyarországi fizika kutatás és oktatás színvonalának folyamatos emelése. Ezért az alapító Eötvös Loránd által megfogalmazott missziót folytatva kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre és a tehetséggondozásra. A Társulat együttérzéssel követi a magyar közoktatás kulcsszereplőinek, a tanároknak jelenlegi intenzív közéleti aktivitását. A helyzet mozgatórugója a magyar közoktatás színvonalának folyamatos csökkenése, és ezen belül a tanárok munkakörülményeinek, erkölcsi és anyagi megbecsülésének romlása. A közoktatás döntő az ország jövője szempontjából. Különösen szembetűnőnek kell lennie e ténynek Magyarországon, ahol a huszadik század elején éppen a közoktatás színvonalának kiválósága eredményezte, hogy országunk sikerrel élte túl a trianoni válságot. A jelenlegi turbulens világhelyzetben ismét felértékelődik az oktatás szerepe.

Szervezetünk tudományos társulat, feladata a fizika tudomány, illetve művelői: a fizikus kutatók és fizika tanárok tudományos képviselete, erkölcsi megbecsülésük elősegítése. A közoktatás – benne a természettudományok, a fizika oktatása – fontosságának tudatában kifejezzük meggyőződésünket, hogy az ország fejlesztésének egyik prioritása az oktatás jobbá tétele valamennyi területen. E feladat alapvető összetevője a tanárok helyzetének, megbecsülésének javítása, ezáltal a jelenleg erőn felül teljesítő tanári kar munkakörülményei javulnának, valamint a mára szintén kritikussá váló tanári utánpótlás is erősödne.

Magyarország valamennyi, az ügyben kompetens, ráhatással bíró szervezetének kötelessége általában a közoktatás színvonalának, benne ma kiemelten a tanárok helyzetének a javítása. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az erkölcsi támogatáson túl felajánlja segítségét a fizika oktatásának fejlesztésében felmerülő szakmai feladatok megoldásában.

 

Budapest, 2022. október 25.