In memoriam Kiss Gyula

  1. november 4-én, 69 éves korában elhunyt Kiss Gyula.

 

Kiss Gyula a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-fizika-oktatástechnológia szakos végzettséget, majd a debreceni egyetemen matematikatanári diplomát.

 

  1. augusztus 1-től kezdett tanítani az általános iskolában, Demecserben. Több éven át az Általános Iskola igazgatójaként tevékenykedett, munkája során az 1980-as évek közepén sikerült befejezni az új általános iskola megépítését. A vezetése alatt álló iskola tanulói számos színes élménnyel gazdagodtak diákéveik alatt.
  2. december 1-től 1997. december 1-ig a Besztereci Általános Iskola igazgatójaként folytatta pályafutását. Beszterecen is szép eredményeket ért el, ott is megújult az iskola. A Rétközi Iskolaszövetség intézőbizottságának tagjaként a tájegység iskoláit segítette tudásával, módszereivel. Nyugdíjas évei alatt is aktívan tanított, valamint a Beregdaróci Általános Iskola igazgatója volt haláláig.

Pedagógusi pályája során főként igazgatóként dolgozott, lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai munkát végzett.

 

  1. november 16-tól Demecser város polgármestere lett 2014. október 12-ig. Polgármesterként is kiemelt feladatának tekintette a helyi nevelés-oktatás ügyét, a Demecseri Oktatási Centrum fejlesztését, bővítését, a tárgyi körülmények javítását mind a diákok, mind a tanárok számára. Irányítása alatt a városban számos beruházás valósult meg.
  2. október 13-tól önkormányzati képviselőként tevékenykedett tovább és a tudását, tapasztalatait Demecser város lakossága érdekében kamatoztatta.

 

Fontos volt számára a fizikaoktatás, ezért vállalt szerepet a szakmai szervezetben, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban. Az Általános Iskolai Szakcsoport titkára volt 2002-2006-ig, majd elnöke 2007-től 2011-ig. Ezt követően az ELFT főtitkáraként dolgozott 2015-2017-ig. Több évtizeden át tagja volt az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny szervezőbizottságának.

 

Pedagógusi pályája során több kitüntetésben részesült. A fizikaoktatásért végzett munkájáért 1996-ban Mikola-díjat kapott, Demecser Város Önkormányzata Pedagógus életművének elismeréseként 2021-ben életműdíjban részesítette.

 

Kiemelkedő szakmai munkája, a közösség érdekében végzett magas színvonalú vezetői munkája, embersége példaértékű mindenki számára. Gyermek és felnőtt mindig tanulhatott tőle. A tanítás mellett kiemelt feladatának tekintette a gyermeki és felnőtt közösségek összefogását. Valamennyi intézkedése a tanulók és a pedagógusok érdekeit szolgálta. Mindig közösségi ember volt, a közért dolgozott, a fejlődésért, Demecserért. A város szolgálatát polgármesterként és képviselőként is példa-értékűen, nagy hivatástudattal, emberséggel és alázattal végezte.

Munkája mellett mindig jutott ideje szerető családjára, feleségére, gyermekeire, 5 unokájára, akikre mindig támaszkodhatott, akikre büszke volt.

 

Nyugodj békében, Gyula!

 

Lévainé Kovács Róza

az ELFT Ált. Isk. Szakcsoport titkára